Verruiming regelgeving vergunningsvrij bouwen van bijgebouwen.

9 april 2018
Verruiming regelgeving vergunningsvrij bouwen van bijgebouwen.

De verruiming, die per 1 november 2014 is ingegaan, is van toepassing in heel Nederland. De nieuwe regels zijn opgesteld door de overheid en zijn tot stand gekomen in overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de Vereniging Bouw en Woningtoezicht Nederland.
In de opsomming van de gewijzigde regelgeving wordt gesproken over bijgebouwen; daaronder vallen:
• tuinhuizen
• overkappingen
• veranda’s
• tuinpaviljoenen
• serre’s / prieelen
• landelijke schuren
• houten kapschuren
• tuinhuizen met veranda / overkapping / buitenkamer
• tuinkamers
• garages
• carport (achtererf)
De volgende wijzigingen vinden plaats met betrekking tot bijgebouwen die gebouwd worden op het achtererfgebied.
Op de vrijstaande bijgebouwen kan er straks onder voorwaarden zonder vergunning een kapverdieping worden gebouwd. De regeling is zo opgezet dat er in de regel alleen standaard zadeldaken of schilddaken mogelijk zijn. Voorwaarde: als een bijgebouw wordt voorzien van een schuin dak, de dakvoet/goot niet hoger mag zijn dan 3 meter, de nokhoogte van het bijgebouw niet meer mag zijn dan 5 meter. Verder wordt het begrensd met de formule: maximalen daknokhoogte(m) = (afstand daknok tot de perceelgrens m x 0,47) + 3. Dus hoe dichter bij de perceelgrens hoe minder hoog een dak mag zijn.
Er is een wijziging m.b.t. het uitbreiden van een bestaand bijgebouw. Voorwaarde is opnieuw dat het bestaande bijgebouw in het achtererfgebied moet zijn gelegen. De overheid stelt aan de uitbreiding de volgende voorwaarden: wanneer een bebouwingsgebied kleiner is of gelijk is aan 100 m2, dan bedraagt de oppervlakte van alle bijbehorende bouwwerken (al dan niet met vergunning verleend) samen maximaal 50% van dat gebied. Voor een bebouwingsgebied groter dan 300 m2 mag 90 m2 worden bebouwd, vermeerderd met 10% van het deel van het bebouwingsgebied dat groter is dan 300 m2 tot een maximum van 150 m2.
Nieuw in het Besluit Omgevingsrecht is het begrip ‘bebouwingsgebied’: het achtererfgebied incl. de grond onder het hoofdgebouw, zonder de grond onder het oorspronkelijke hoofdgebouw.
Wanneer u vragen heeft over de gewijzigde regelgeving of u wilt informatie over uw bouwmogelijkheden, neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.